IGT8HA014 RODET POSTERIOR

Buje posterior de plàstic esquerre i dret.