BENZINA

Disposem de dos tipus de benzina per a cotxes de de radiocontrol:

RUNNER TIME TOP16

RUNNER TIME TOP16

Combustible d'alt rendiment per a cotxes de radiocontrol. Desenvolupat especialment per a ON ROAD i OFF ROAD.

Envasat amb anell de garantia al tap, a prova de nens.

Garrafa de 5 litres.

65 € (IVA inclòs).


Segons la normativa vigent a partir de el 8 de març de 2021, només es podrà vendre combustible amb més de el 16% de nitrometà a botigues i particulars que omplin i signin el document annex i ens ho facin arribar amb la llicència corresponent.

Recomanem a tots els clients europeus que, després de l'entrada en vigor del nou reglament de la UE, llegeixin atentament els següents aspectes clau a ser considerats per les botigues i distribuïdors europeus sobre el Reglament (UE) 2019/1148 de Parlament Europeu i de Consell de 20 de juny de 2019 sobre la comercialització i ús de precursors d'explosius.