HIPEX MA210157 EFRA 2135 EVO 3

Escapament Hipex de tres càmeres homologat per EFRA. Per a TT.

50

Aquest escapament Hipex ha estat modificat per obtenir més prestacions en baixos i alts sense perdre la facilitat de conducció, obtenint un consum de benzina molt moderat