HIPEX MA210076 EFRA 2108

Escape Hipex de tres càmeres homologat per EFRA. Per a TT.

50

Este model és molt progressiu en baixes, amb una gran velocitat en altes.