HIPEX MA210044 EFRA 2034 TUNED

Escape Hipex de tres càmeres homologat per EFRA. Per a TT.

50.00

Aquest model es comporta molt bé en tot tipus de terrenys, però el seu fort són les pistes d'alta adherència, on el seu motor desenvolupa tota la seva potència.