SABATES XTR ALUMINI

Sabates alumini per embragatge XTR.

19.5