RS-513 MOLLES EMBRAGATGE

Conjunt de molles amb tres tipus de dureses.
0,9 - 1,0 - 1,1.

9.35