X3S-13 SUPORT ALUMINI

Suport en alumini per a rigidificadora del darrere.

24.50