IGT8HF001 CAIXA DIFERENCIAL

Caixa diferencial en pàstic per a IGT8. Per a GT i Buggy B8.

10.50