IGT800228 PINYÓ 22T

Pinyó 22T model 0,8 per transmissió IGT800200.

13.95