IGT800227 PINYÓ 17T

Pinyó 17T model 0,8 per transmissió IGT800200. IGT8 GT Nitro.

13.95