IGT800215 CORONA 58T

Corona 58T model 0,8 per transmissió IGT800200. Nitro GT.

8.10