IGT8HF006 RETENS DIFERENCIAL

Tòriques diferencial, retens de diferencial.
2u.

2.9