IGT8HF005 GOTS DIFERENCIAL

Gots de sortida diferencial.
2 u.

15.5