IGT8HA009 CAIXA RECEPTOR I BATERIA

Caixa de receptor i de bateria.

18