IGT8HA007 CONJUNT DE RÒTULES

Conjunt de ròtules del kit. Per a IGT8 GT i Buggy.