IGT821HF009 SUPORT PER SERVO DIRECCIÓ

Suport en alumini vermell per servo direcció. IGT8 GT.

19.5