IGT821HF007 PAL D'ALUMINI

Pal en alumini vermell de 11mm.

6.5