IGT821HC018 PINYÓ DE CAMPANA

Pinyó de campana model 1, 18T. IGT8 2021.

13.5