IGT821HC014 PINYÓ DE CAMPANA

Pinyó de campana model 1 14T. IGT8 2021

13.5