IGT800H09 SUPORT RIGIDIFICADORA DARRERA

Suport en alumini vermell de la rigidificadora darrere per IGT8 Buggy B8.

22.9
No disponible