IGT800H05 JOC PALIERS POSTERIORS

Joc paliers del darrere CVD per a IGT8 GT i Buggy.
105mm.
2 u.

55