IGT800F1AS PART POSTERIOR CAIXA DIFERENCIAL

Part posterior caixa diferencial exterior amb rodaments. En alumini vermell per a GT / 19 i Buggy.

65

Els adaptadors de la barra estabilitzadora es venen per separat:
IGT800F1A2 per barres estabilitzadores de 2 a 2,4 mm
IGT800F1A3 per barres estabilitzadores de 2,5 a 3 mm
Els coixinets de recanvi són IGT800F1AB.