IGT800546 CORONA CANVI

Corona canvi 46T. model 1. Per a IGT8 GT.

9