IGT800403 PEÇA PER A CAMPANA

Campana d'embrague model 0,8. Recanvi per al model IGT8 GT.

8.90