IGT800223 PINYÓ 18T

Pinyó 18T model 0,8 per transmissió IGT800200. IGT8 GT Nitro