IGT800222 PINYÓ 19T

Piñón 19T model 0,8 per transmissió IGT800200. IGT8 GT Nitro.

13.95