IGT800220 PINYÓ 23T

Pinyó 23T model 0,8 per transmissió IGT800200. IGT8 GT Nitro.

13.95