IGT800219 PINYÓ 24T

Pinyó 24T model 0,8 per transmissió IGT800200. IGT8 GT Nitro.

13.95