IGT800217 CORONA 56T

Corona 56T model 0,8 per transmissió IGT800200. Nitro GT.

8.1