IGT800214 CORONA 60T

Corona 60T model 0,8 per transmissió IGT800200. Nitro GT.

8.1