IB08HA001F RIGIFICADORA DAVANTERA

Rigidificadora. Suport central davanter de plàstic.

7.50