IB08AB003R MOLLA POSTERIOR TT

Molles posteriors en color groc per IGT8 B8 escala 1/8.
2u.

16.5