0022 RETENS DIFERENCIAL

Juntes tòriques per a diferencial d'Agama N1.
(10u.)

4.5