Particulars

Si ets un particular i vols comprar gasolina per al teu vehicle de radiocontrol, hauràs d'omplir el següent formulari i adjuntar-hi (tal com s'indica) el DNI i, només en cas de comprar la Runner Time Top25, la teva llicència, ambdós en format PDF.

Formulari per a la compra de benzina per a cotxes de radiocontrol per part de particulars

Quin tipus de benzina vols comprar?*
Navega...
Màxim 5MB per fitxer i 10MB entre tots els fitxers del formulari
Navega...
Màxim 5MB per fitxer i 10MB entre tots els fitxers del formulari

La gestió i comercialització de Runner Time serà realitzada per l'empresa Vial Motors Sant Celoni S.L. sent aquesta la responsable de recollir tota la informació necessària per al seu control.

Informació bàsica de Protecció de Dades (RGPD): Responsable del Fitxer: Vial Motors Sant Celoni S.L., amb CIF B65924433. Finalitat: Gestió comptable, fiscal, administrativa de clients i gestió comercial. Legitimació: El propi consentiment de la persona interessada. Cessió de dades: Entitats i administracions públiques per al compliment d'obligacions legals.